Duży goniometr https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 jest przydatnym narzędziem stosowanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni pozwala dokładne określenie kątów. Jest to niebywale funkcjonalne narzędzie w diagnostyce oraz kontrolowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy budowa: Dzięki swojej formie, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka zlokalizowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki potrzebujemy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i wytyczne z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wskazanym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał jednoznaczny widok na teren, jaki będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Wskazane jest ustalenie układu odniesienia, w jakim będą robione pomiary. Dotyczy toż zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części także innych form anatomicznych, jakie mogą mieć robione pomiary.


3. Wykonanie testów w odpowiednim układzie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować harmonię również zrobienie ich w konkretnym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki uzyskane podczas testów w jakich używamy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Definicja obecnego systemu składa się z kluczowych liter określających płaszczyzny, w jakich sprawdzane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał ogromne zastosowanie nie wyłącznie w sferze medycznej, ale również w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Wykorzystanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do określania kierunku oraz kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku względem innych punktów lub kierunku w którym płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też zastosowanie w działaniach wojennych. Był stosowany do określania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sytuacjach społecznych. Był stosowany do określania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności również możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym również w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością.